รายละเอียดบทความ

ความหมายของสี กับเทียนหอม


ความหมายของสี กับเทียนหอม


เทียนสีขาว   ก่อให้เกิดสันติสุขสงบ เป็นพลังธรรมชาติเชื่อมต่อกับผู้รู้ (Realizing Self Person) เทพ วิญญาณหาร


เทียนสีแดง   ขจัดปัดเป่า ปกป้องคุ้มครอง เร่งเร้า กระตุ้นเตือน


เทียนสีเขียว   พลังแห่งการบรรเทารักษาอาการเจ็บป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องนอนอยู่ในห้อง


เทียนสีเหลือง  กระตุ้นเตือนส่งเสริมภูมิปัญญา ความเชี่ยวชาญรอบรู้จดจำ การศึกษาค้นคว้า การเจรจาติดต่อตกลงธุรกิจต่างๆ


เทียนสีชมพู   ก่อให้เกิดความรัก เมตตาปราณี เอื้ออาทรมิตรภาพ ใช้เสมอในงานรื่นเริง สังสรรค์ กินเลี้ยงรับรอง


เทียนสีส้ม     สร้างสรรค์ความสุขสงบ ก่อเกิดมิตรภาพประสานสัมพันธ์กับสิ่งที่สูงส่ง เช่น ผู้รู้ เทพ


เทียนสีม่วง   ส่งเสริมการบรรเทารักษาอาการเจ็บป่วย สัมพันธ์กับผู้รู้ ทำจิตใจสงบสบายแน่วแน่ เหมาะต่อการฝึกสมาธิจิต


เทียนสีน้ำเงิน    สรรสร้างสันติสุขสงบ จิตใจปลอดโปร่งแจ่มใส เหมาะต่อการทำสมาธิจิต ใช้จุดในห้องนอน ก่อนจะนอน ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น (ควรดับเทียนก่อนแล้วจึงเข้านอน เพื่อความปลอดภัย)


เทียนสีน้ำตาล   ขจัดบรรเทาปัญหาต่างๆ อารมณ์ขุ่นข้อง หมองใจในหมู่เพื่อนฝูงที่ทำงาน ในครอบครัว ช่วยให้มีความคิดความอ่านปลอดโปร่งแจ่มใส


 

 

ผู้ลงบทความ : ต้อง